ثبت جهانی برند اشنیز

اشنیز مفتخر به ثبت جهانی برند خود در کشور سوئیس گردید.
ثبت جهانی برند اصطلاحی است که مترادف با دو واژه “جهانی سازی” و ” تجاری سازی ” برند شده. ثبت جهانی برند بر اساس قوانین سازمان تجارت جهانی WTO و توافقنامه Trips صورت می گیرد. تا به امروز بیش از 160کشور جهان موافقتنامه Trips را امضا نموده اند.
ثبت جهانی برند به صاحب آن این اجازه را می دهد که از مشخصه ® استفاده نمائید و این جمله را به عنوان هویت سرزمینی برند درج نمائید . is a registered trademark in Switzerland” ”
متاسفانه به علت نبود اطلاعات، بیشتر برندها بدون داشتن نیت سوء  این® نشان را درج می نمایند، این در حالی است که تنها برندهایی می توانند این نشان را استفاده نمایند که ثبت جهانی را انجام داده باشند. و چنانچه یک کالا نیت صادارت داشته و از این نشان بدون ثبت جهانی استفاده نماید احتمالاً با جریمه های سنگین رو به رو خواهد شد.
آمار سازمان کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد UNCTAD سوئیس نشان می دهد که بیشتر شرکت هایی که موفق به اخذ نمایندگی برندهای معتبر می شوند ، آن دسته هستند که دارای برند ثبت شده جهانی باشند . بیش از 160 کشور جهان معاهده Trips را امضا نموده اند و این معاهده جزء لاینفک WTO می باشد .

دیگر اخبار

جستجو


محصولات اشنیز

فرم نظر سنجی


کدام یک از محصولات اشنیز جذابیت بیشتری برای شما داشت؟

View Results

مشترک خبرنامه شوید


ورود کاربران