کابینت مدرن

کابینت مدرن

کابینت مدرن  در معماری پاسخی بود به سنت های گذشته که قواعد خاصی را به سبک زندگی و حتی تفکر مردم تجویز می نمود.

در طراحی مدرن کارکردها با ایده هایی ترکیب می شود که مفاهیم و فرم های تاریخی از آن حذف شده است.
کابینت های مدرن نیز جای خود را در معماری مدرن به خوبی باز نمودند چرا که با تغییر شکل معماری منازل، آشپزخانه ها به قلب خانه آمده و تقریباً بیشتر اوقات دور هم بودن خانواده در آشپزخانه می گذرد لذا معماران مدرن کابینت ها را نیز تغییر دادند.

در طراحی کابینت مدرن محدودیتی برای قرینه سازی شکل یونیت ها یا استفاده از متریال هایی مانند چوب وجود ندارد، بلکه در این طراحی سعی می شود کمی بازی با خطوط دید و شکست در فضا ها به وجود آید و متریال های مختلفی از جمله مصنوعات چوبی و آلومینیوم و شیشه و طلق نیز به کابینت های مدرن راه یافتند.
بی شک اتفاقات زیاد و غیر قابل پیشبینی برای کابینت های مدرن خواهد افتاد و دنیای دیجیتال احتمال این بخش از خانه را نیز متحول خواهد کرد.

کابینت های مدرن اشنیز سری LIFE STYLE و سری HOME

جستجو


محصولات اشنیز

فرم نظر سنجی


کدام یک از محصولات اشنیز جذابیت بیشتری برای شما داشت؟

View Results

مشترک خبرنامه شوید


ورود کاربران