چهارچوب کلاسیک

  • این چهارچوب به طور معمول برای سری چوبهای طبیعی و بیشتر جهت دربهای ورودی و لابی استفاده می شود، به کار بردن این چهارچوب در دربهای اتاقی ایراد فنی ندارد اما به دو دلیل خیلی کمتر استفاده می شود: ۱- هزینه بالا ۲- ایجاد تفاوت ظاهری بین درب ورودی اصلی با دربهای داخلی
  • قیمت های اعلامی جهت چهارچوب های کلاسیک با مشخصات زیر است : نمای روی چهارچوب دارای تاج و روکوب ابزار خور و دو عدد منبت ساده می باشد نمای پشت درب بدون تاج و دارای روکوب ساده می باشد.
  •  چنانچه مشتری بخواهد هر دو سوی درب دارای تاج و روکوب ابزار خور باشد به مبلغ چهارچوب مورد نظر باید ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال اضافه گردد